Aktuar

Osiguranik
1 Min Read

Stručnjak koji posjeduje vještine iz područja ekonomije, matematike i statistike te primjenjuje teoriju vjerojatnosti, statistiku i finansijsku matematiku na pitanja osiguranja, investicijskog osiguranja, finansijskog upravljanja, demografije i još mnogo toga.

Aktuar ocjenjuje finansijske posljedice nepredviđenih događaja, procjene rizika, određivanje adekvatnosti pričuva i procjenu solventnosti. Jedna od temeljnih zadaća je dizajniranje i korištenje matematičkih modela za određivanje visine premije i potrebnih rezervi kako bi osiguravajuće društvo moglo u potpunosti ispuniti sve obaveze prema osiguranicima.

Share this Article