Akviziter

Osiguranik
1 Min Read

Osoba koja prodaje osiguranje, ali može na temelju ugovora obavljati i druge poslove za osiguravatelja, kao što je naplata premije. Za obavljene poslove osiguravatelj isplaćuje akviziteru proviziju. Opseg ovlaštenja akvizitera utvrđuje se ugovorom.

Akviziter može obavljati poslove za jednog ili više osiguravatelja. Za obavljanje svojih poslova može angažirati i druge osobe. Poslovanje akvizitera prema zakonima pojedinih zemalja može podlijegati kontroli istog tijela koje nadzire i poslovanje osiguravatelja. Akviziteri posreduju u zaključivanju ugovora o osiguranju bilo kao generalni akviziteri za sve vrste osiguranja ili kao specijalisti  za određenu vrstu  osiguranja, npr. života, industrijskih rizika i slično.

Ako je ovlašten da sklapa ugovor o osiguranju, smatra se zastupnikom osiguravatelja koji ima pravo i da naplaćuje premiju osiguranja za sklopljene ugovore o osiguranju. Akviziteri su zastupnici osiguranja kada su ovlašteni da preuzimaju i obaveze za osiguravatelja, bilo kao potpisnici ugovora o osiguranju (police osiguranja) bilo kao preuzimatelji rizika, tj. određivanja rizičnosti predmeta osiguranja radi utvrđivanja odgovarajuće premijske stope.

Share this Article