Osiguranik

Follow:
51 Articles

Praćenje vozača pomoću skupih stickera koje niko u EU ne koristi

Odlukom ministra prometa i komunikacija BiH Vojina Mitrovića od danas 1. septembra

Osiguranik

Materijalna šteta

Šteta na stvarima, koja je proistekla iz njihovog uništenja ili oštećenja ili

Osiguranik

Osiguranik

Fizičko ili pravno lice koje zaključuje Ugovor o osiguranju u svoje ime

Osiguranik

Franšiza

Dio štete koji, na osnovu zaključenog ugovora, osiguranik snosi sam. Predstavlja učešće

Osiguranik

Bruto premija

Novčani iznos koji osiguranik plaća osiguravatelju da preuzme rizik osiguranja. Predstavlja ukupnu

Osiguranik

Bankoosiguranje

Predstavlja vezu banaka i osiguranja s pružanjem jedinstvene ponude usluga osiguranja i

Osiguranik

Akviziter

Osoba koja prodaje osiguranje, ali može na temelju ugovora obavljati i druge

Osiguranik

Aktuar

Stručnjak koji posjeduje vještine iz područja ekonomije, matematike i statistike te primjenjuje

Osiguranik

Pojmovi u osiguranju

Čitajući članke na našem portalu o osiguranju vjerovatno će se pojaviti specifični

Osiguranik

ASA i Central osiguranje spajanjem postaju lider na tržištu osiguranja

Spajanjem ova dva domaća i brzorastuća osiguravajuća društva, će doći do stvaranja

Osiguranik