Bonus

Osiguranik
1 Min Read

Popust na premiju ukoliko osiguranik uopšte nije imao štetu u prethodnom periodu osiguranja ili je nije imao u određenom iznosu. Obračunava se godišnje, prilikom plaćanja premije, u određenom procentu.

Bonusom se premija prilagođava pojedinačnom riziku jer je dokazano da osiguranici kojima se ovaj popust unapred odobri od strane osiguravača imaju znatno manji broj šteta od ostalih osiguranika.

Osiguraniku koji ima ugovoreno osiguranje od AO u trajanju od najmanje godinu dana, utvrđuje se stupanj bonusa ili malusa, ovisno o tome je li u proteklom razdoblju osiguranja osiguranik imao prijavljene štete.

Bonus i malus predstavljaju sustav određivanja premije osiguranja ovisno o eventualnim štetama u prethodnim godinama osiguranja

Share this Article