Djelimična šteta

Osiguranik
1 Min Read

Javlja se kada je ostvarenjem osiguranog slučaja prouzrokovano samo oštećenje, a ne i uništenje osiguranog predmeta ili kada je kod osiguranja više stvari uništena samo jedna stvar.

Djelimične štete su daleko češće od totalnih šteta što značajno utiče na utvrđivanje visine tehničke premije, na procjenu rizika i planiranje budućih obaveza osiguravatelja.

Za razliku od potpunih, djelimične štete ne prekidaju ugovorne odnose osiguranja što znači da ugovor i dalje ostaje na snazi. Ovakve štete se mogu javiti u svim granama osiguranja osim u osiguranju života.

Share this Article