Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Osiguranik
4 Min Read

Zdrav čovjek ima hiljadu želja a bolestan samo jednu! Da ozdravi.

Nažalost, današnji tempo i način života, često puta nam ono što nam je najvažnije, a to je zdravlje i briga o zdravlju, gura u drugi plan.

Počnemo misliti o svom zdravlju onda kada se razbolimo. Tu tek nastaju problemi; a to zna svako ko živi u Bosni i Hercegovini i na Balkanu općenito.

Liste čekanja na specijalistički pregled su preduge, lijekovi preskupi a često puta naše obavezno zdravstveno osiguranje ne pokriva mnoge specijalističke preglede kao ni troškove za određene lijekove. Tu nastaju frustracije, bijes i ionako narušeno zdravlje, dodatno pogoršavamo nervozom.

Iz toga razloga dobro je, na vrijeme, uzeti dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje se zaključuje u nekoj od osiguravajućih kuća. Svaka osiguravajuća kuća nudi neku dodatnu pogodnost u odnosu na drugu osiguravajuću kuću. U principu, sve je to uglavnom isto i klijenti se odlučuju za ovu vrstu osiguranja iz razloga što sami biraju gdje će se liječiti u terminu koji njima odgovara i iz razloga što troškove specijalističkih pregleda, dijagnostičkih postupaka, liječenja i ostalih troškova, ne moraju plaćati sami.

Polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, za naše standarde, su poprilično skupe; nemaju štednu komponentu i u slučaju da klijent ne koristi nikako polisu, a sklopio ju je npr. na godinu dana, nitko mu neće vratiti novac koji je uplatio prilikom sklapanja ugovora.

U tom slučaju, klijent se obično osjeća da je “bacio” novac; međutim, ako mu u toku trajanja osiguranja zatreba polisa, uvidjeti će da je to bila dobra “investicija”.

Ove polise se zaključuju na godinu dana i mogu se plaćati u ratama.

Šta pokriva dobrovoljno zdravstveno osiguranje?

 • specijalističke ljekarske preglede
 • dijagnostičke postupke, laboratorijska dijagnostika (hematologija, biohemija krvi i urina…)
 • medicinska pomagala 
 • lijekove
 • psihoterapijske tretmane liječenja
 • fizioterapijske tretmane liječenja
 • hitne stomatološke tretmane poslije liječenja
 • dioptrijska stakla i leće

Ako se dodatno ugovori i više plati pokriva i sljedeće:

 • troškove ugradnje implantata
 • troškove poroda
 • preventivne preglede
 • troškove intervencija operativnih zahvata itd.

Osigurati se mogu sve osobe od 0-65 godina.

Osiguravajuće kuće nude različite pakete kada je u pitanju dobrovoljno zdravstveno osiguranje, tj. u zavisnosti od vaših potreba, želja i financijskih mogućnosti.

Osiguranik može odabrati paket gdje neće imati apsolutno nikakvog učešća u troškovima (to su polise sa  su najvećim premijama tj. najskuplje polise), kao i paket gdje će učestvovati 50%,30% itd…

Na polisama su naznačeni limiti pokrića po ovim polisama (limit pokrića je krajnja granica tj. iznos novca izražen u KM kojeg je Osiguravač dužan isplatiti. Iznad tog iznosa nije u obavezi da isplaćuje).

Preporučujemo da se prije zaključenja ove polise osiguranja dobro informirate o svim vašim pravima kao i obavezama i da prije potpisivanja polise, pročitate Uslove dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

ŠTA NE POKRIVA DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove hroničnih bolesti ili prijašnjih stanja i povreda, nastale prije zaključenja ugovora, tj koje su prilikom zaključenja ugovora klijentu bile poznate i već se je od njih liječio.

Da li klijent može imati više polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja?

Klijent može imati zaključenu polisu dobrovoljno zdravstvenog osiguranja kod više osiguravajućih kuća ali prava može koristiti samo po jednoj polisi.

Prijava štete po dobrovoljno zdravstvenom osiguranju potrebna dokumentacija

 • obrazac za prijavu štete, gdje se popunjavaju lični podaci o Osiguraniku kao i podaci o osiguranom slučaju (osim ako prijavljujete online onda slijedite upute)
 • medicinska dokumentacija (troškovi liječenja, računi za potrebe refundacije…)
 • broj transakcijskog računa.

Share this Article