Wiki

Wiki pojašnjenja pojmova u osiguranju uz pomoć odgovarajućih definicija na portalu Skadenca.com

Najnovije Wiki Vijesti

PDV kalkulator BiH

Izračunajte PDV pomoću našeg jednostavnog PDV kalkulatora. Saznajte ukupnu cijenu vaše kupnje

Osiguranik

Osiguravajuća društva u BiH

Osiguravajuća društva u Bosni i Hercegovini popis i osnovni statistički pokazatelji u

Osiguranik

Grupno osiguranje

Predstavlja osiguranje kojim se jednim jedinstvenim ugovorom o osiguranju pokriva veći broj

Osiguranik

Djelimična šteta

Javlja se kada je ostvarenjem osiguranog slučaja prouzrokovano samo oštećenje, a ne

Osiguranik

Datum početka pokrića

Predstavlja datum i vrijeme od kojeg počinju obaveze po ugovoru o osiguranju. Ako

Osiguranik

Bonus

Popust na premiju ukoliko osiguranik uopšte nije imao štetu u prethodnom periodu

Osiguranik

Materijalna šteta

Šteta na stvarima, koja je proistekla iz njihovog uništenja ili oštećenja ili

Osiguranik

Osiguranik

Fizičko ili pravno lice koje zaključuje Ugovor o osiguranju u svoje ime

Osiguranik

Franšiza

Dio štete koji, na osnovu zaključenog ugovora, osiguranik snosi sam. Predstavlja učešće

Osiguranik

Bruto premija

Novčani iznos koji osiguranik plaća osiguravatelju da preuzme rizik osiguranja. Predstavlja ukupnu

Osiguranik