Kasko osiguranje vozila

Osiguranik
6 Min Read

Kasko osiguranje vam omogućava naplatu materijalne štete u saobraćajnoj nesreći koju ste prouzrokovali Vi ili neko treće lice kao i od mnogih drugih rizika: štete usljed poplave ili bujice, provale, krađe vozila, elementarne nepogode, loma stakla, itd, dok ste na parkingu, za vrijeme vožnje u mirovanju itd.

Također, imate i dopunske tj. dodatne rizike koje možete uzeti i doplatiti uz polisu kasko osiguranja.

Šta pokriva polisa kasko osiguranja?

 • saobraćajnu nezgodu
 • krađu automobila
 • zlonamjerne postupke trećih lica
 • štete nastale usljed vremenskih nepogoda (groma, tuče, oluje…)
 • požar 
 • eksplozija
 • oštećenja nastala na parkingu itd.

ŠTA NE POKRIVA KASKO OSIGURANJE?

 • Ukoliko je osoba ,koja upravlja vozilom, pod utjecajem alkohola ,droga i narkotika
 • ukoliko osoba ne posjeduje vozačku dozvolu
 • ukoliko mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola
 • ako osoba odbije da se podvrgne alkotestu ili testu na narkotike
 • ako je šteta prouzrokovana namjerno od strane Osiguranika ili članove njegove porodice
 • ako Osiguranik ne poštuje znak crvenog svijetla i prouzrokuje štetu 
 • ako vozi preko dozvoljene brzine itd…

Šta je full kasko ili potpuno kasko osiguranje?

Potpuno kasko osiguranje vozila uključuje osiguranje automobila od svih gore navedenih rizika. Može se zaključiti bez franšize (bez učešća u šteti) i sa franšizom, gdje Osiguranik učestvuje u šteti do dogovorenog iznosa koji je naznačen na polisi osiguranja.

Potpuno kasko osiguranje sa franšizom pruža Osiguraniku znatno nižu premiju po polisi osiguranja ali i odgovornost plaćanja dijela štete, tj osiguravajuće društvo plaća samo “višak” iznad ugovorene franšize.

Primjer: Ako je šteta po autokasku bila 2.300KM, a iznos ugovorene franšize je 2.000KM, Osiguranik plaća 2.000KM a osiguravajuće društvo ostatak tj. 300,00KM.

Također, kod potpunog kasko osiguranja, učešće u riziku krađe je obavezno ali Osiguranik može otkupiti učešće u šteti, tj. platiti će doplatak za otkup učešća u šteti kod rizika krađe. Premija po polisi osiguranja će u tom slučaju biti veća ali Osiguranik neće učestvovati novčano ukoliko dođe do krađe automobila.

DOPUNSKA OSIGURANJA

 • osiguranje vozača i putnika od posljedica nesretnog slučaja
 • poplava, bujica, visoka voda
 • osiguranje opreme, prtljage
 • osiguranje robe i sl.

Kod dodatnog osiguranja, kada je u pitanju osiguranje opreme, prtljage ,robe i sl., nije pokriven rizik krađe, razbojništva i razbojničke krađe za stvari ako nema tragova obijanja vozila ili prijave nadležnom organu policije jer je nepisano pravilo da ako nema tragova obijanja, da je vozilo bilo otključano i samim tim “razbojniku” je omogućen pristup vozilu.

KO SE MOŽE OSIGURATI?

Sva motorna vozila sa standardno ugrađenim dijelovima i opremom od strane proizvođača, kao i druge stvari u vozilu i na vozilu, tj. sastavni dijelovi vozila.

U sastavne dijelove vozila spadaju:

 • alat ,pribor i rezervni dijelovi vozila
 • aparat za gašenje požara
 • oprema za prvu pomoć
 • uređaj za osiguranje od krađe
 • radio aparat itd..

DJELOMIČNO KASKO OSIGURANJE

Djelomično kasko osiguranje je namjenjeno ljudima koji žele zaključiti polisu kasko osiguranja ali samo za određene rizike. Naprimjer, žele zaključiti samo rizik loma stakla ili požar ili nešto drugo.

KASKO OSIGURANJE VOZILA U LEASINGU

Kod kupovine vozilo “na leasing” i kasko osiguranja vozila u leasingu, u tom slučaju Ugovarač osiguranja je osoba ili kompanija dok je osiguranik tj. korisnik u slučaju štete leasing.

CIJENA KASKO OSIGURANJA

Cijena kasko osiguranja zavisi od paketa, dopunskih rizika i osiguravajuće kuće koju Ugovarač osiguranja odabere, kao i njegovih želja i financijskih mogućnosti.

Ono što je prednost kod polisa kasko osiguranja što se premija može podijeliti na nekoliko mjesečnih rata, kako odgovara Ugovaraču osiguranja.

Premija kasko osiguranja se određuje i obračunava ili prema računu/fakturi izdatoj od strane prodavača ili prema cjenovniku motornih vozila.

Ukoliko u cjenovniku nema vozila sa karakteristikama vozila koje se osigurava, uzima se cijena vozila najsličnijem vozilu koje se osigurava.

Ako se radi o starijem vozilu, obavezno se opisuje klauzula: Osiguranik je upozoren na posljedice podosiguranja i nadosiguranja.

Osiguravajuće pokriće

Osiguravajuće pokriće počinje 24-tog sata dana kada je uplaćena premija osiguranja ili prva rata ukoliko je ugovoreno plaćanje u ratama.

Primjer:

Ako je klijent zaključio polisu osiguranja 02.02.2022 godine na polisi je početak i trajanje osiguranje od 02.02.2022 – 02.02.2023 godine.

U posebnim ugovaranjima (SITNA SLOVA na dnu polise osiguranja) stoji klauzula: Osiguravajuće pokriće počinje 24-tog sata dana kada je uplaćena premija osiguranja ili prva rata ukoliko je ugovoreno plaćanje u ratama.

Ako vam na polisi kasko osiguranja stoji početak osiguranja 02.02.2022 godine a vi niste uplatili premiju osiguranja ili prvu ratu taj dan a narednog dana ste imali saobraćajnu nezgodu ili je nastala neka druga šteta na vozila, nemate pravo na odštetu i sve troškove plaćate sami.

Share this Article