Materijalna šteta

Osiguranik
0 Min Read

Šteta na stvarima, koja je proistekla iz njihovog uništenja ili oštećenja ili koja je nastala zbog povrede imovinskog prava oštećenog lica.

U određenim slučajevima, materijalna šteta može nastati i kao posljedica nematerijalne štete koju je određeno lice pretrpjelo kao što je npr. gubitak zarade zbog radne nesposobnosti lica prouzrokovane tjelesnom povredom.

Share this Article