Mikrofin osiguranje

Osiguranik
3 Min Read

Osiguravajuće društvo Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka je osnovano od strane MKD „Mikrofin” d.o.o. Banja Luka.

Misija

Misija Osiguravajućeg društva Mikrofin osiguranje a.d. je da obezbijedi vrhunske proizvode osiguranja imovine i lica za preduzeća, vanprivredne institucije, asocijacije i pojedince kroz vlastitu poslovnu mrežu kao i putem preduzeća za zastupanje u osiguranju i agenata prodaje sa kojima imamo ugovor, a koji dijele našu zajedničku poslovnu filozofiju.

Društvo se fokusira na kontrolisani rast, adekvatno preuzimanje rizika u osiguranju, kvalitetno reosiguranje, visokoprofitabilne plasmane, inovaciju proizvoda koji treba da obezbijede dodatnu sigurnost klijentima, upotrebu najnovijih tehnologija i najkvalitetniji servis za naše klijente. Društvo će učiniti sve da funkcioniše sa visokim stepenom efikasnosti. Uvešćemo nove proizvode i unaprijediti već postojeće, tamo gdje je to moguće.

Vizija

Nastavićemo da razvijamo naš informacioni sistem i ulagaćemo u napredne tehnologije da bismo povećali efikasnost i što uspješnije vodili posao. Nastavićemo da razvijamo profesionalizam kod naših zaposlenih postavljajući nove zahtjeve u obrazovanju za svaku osobu u Društvu. Želimo da ostanemo i u budućnosti institucija koja je poznata jer posluje po principima istinitosti, iskrenosti, časti i etike.

Mikrofin osiguranje ponuda izdvojeno:

AUTO

Kalkulator registracije

Osiguranje imovine

 •  porodične kuće,
 •  stanovi,
 •  apartmani,
 •  vikendice,
 •  stvari u domaćinstvu: predmeti koji služe za uređenje stana, stvari za ličnu upotrebu i potrošnju, lična dokumenta i dokumenta koja se odnose na osigurane stvari
 •  pomoćne prostorije: tavan, šupa, garaža, podrum

Primjer osiguranja: Klasik paketa za stan i Premium paket osiguranja imovine na primjeru stana od 50 kvadratnih metara:

Osigurani riziciPaketPredmet osiguranjaSuma osiguranja(KM)
Požar i požarne opasnostiKlasikPorodična kuća ili stan60.000,00
Požar i požarne opasnostiPremiumStvari domaćinstva17.500,00
Oluja, grad i pritisak snježne maseKlasikPorodična kuća ili stan60.000,00
Oluja, grad i pritisak snježne masePremiumStvari domaćinstva17.500,00
Izliv vode radi loma cjeviKlasikPorodična kuća ili stan60.000,00
Izliv vode radi loma cjeviPremiumStvari domaćinstva17.500,00
Izliv vode zbog začepljenih dovodnih i odvodnih cjeviKlasikPorodična kuća ili stan60.000,00
Izliv vode zbog začepljenih dovodnih i odvodnih cjeviPremiumStvari domaćinstva17.500,00
Poplava, bujice i visoke vodeKlasikPorodična kuća ili stan5.000,00
Poplava, bujice i visoke vodePremiumStvari domaćinstva5.000,00
Oborinske vodePremiumStvari domaćinstva5.000,00
Lom stakla na prozorima i vratima osiguranog objekta do površine do 1 prozoraKlasikPorodična kuća ili stan6m2
Lom staklaPremiumStvari domaćinstva1.000,00
Provalna krađaPremiumStvari domaćinstva17.500,00
Gotovina i hartije od vrijednostiPremiumStvari domaćinstva2.000,00

Putovanja

 •  Putno zdravstveno osiguranje
 •  Osiguranje otkaza putovanja
 •  Osiguranje putnika od posljedica nezgode
 •  Osiguranje prtljage
 •  Osiguranje privatne odgovornosti
 •  Osiguranje dnevne nakande za neiskorišten ski-pass

Mikrofin osiguranje kontakt

 • Aleja Svetog Save 61, Banja Luka
 • Telefon: 051/225-840
 • Faks: 051/225-841
 • Web: Mikrofin osiguranje

Share this Article