Nešković osiguranje

Osiguranik
4 Min Read

Organizacija za osiguranje “NEŠKOVIĆ” DD, sa sjedištem u Bijeljini, osnovana je u februaru 1997. godine.

U martu 2002. godine izvršena je promjene naziva i od tada ista posluje pod nazivom Akcionarsko Društvo za osiguranje “NEŠKOVIĆ OSIGURANJE” p.o., sa sjedištem u Bijeljini, Sremska br. 3.

Od momenta osnivanja pa sve do danas u kreiranju poslovne politike Društva polazi se od:

 • -obezbjeđenja visokog kvaliteta usluga osiguranja,
 • -sigurne zaštite osiguranika,
 • -sigurnosti, solventnosti i stabilnosti poslovanja, profesionalnosti i stručnosti u radu,
 • -primjene novih trendova i dostignuća u osiguranju,
 • -principa stalnog ulaganja u razvoj djelatnosti osiguranja,
 • -obezbjeđenja visokih pozicija na tržištu osiguranja,
 • -primjene načela zakonitosti i pravila struke osiguranja…

Imajući u vidu da organizacija predstavlja veoma značajan aspekt rasta i razvoja preduzeća NEŠKOVIĆ OSIGURANJE AD je od samog početka poslovanja mnogo pažnje davalo organizaciji, odnosno organizacionoj strukturi društva, njenom funkcionisanju i neprestanom poboljšanju i prilagođavanju izmijenjenim tržišnim okolnostima.

Društvo je osnovano kao akcionarsko društvo, dakle sa načinom upravljanja koji je karakterističan akcionarskim društvima i koji obuhvata sva pitanja povezana sa interaktivnim ponašanjem top menadžmenta, vlasnika (akcionara), upravnog odbora i ostalih stejkholdera.

Centralno mjesto u tim interakcijama pripada upravnom odboru, uslijed njegove izvorno definisane odgovornosti upravljanja u interesu vlasnika.

Zahvaljujući takvoj poslovnoj politici već u prvoj deceniji poslovanja “NEŠKOVIĆ OSIGURANJE” AD izraslo je u modernu kompaniju sa preko 30 poslovnih jedinica, preko 50 zaposlenih i preko 100 angažovanih posrednika u poslovima osiguranja.

Poslovne jedinice i prodajna mjesta NEŠKOVIĆ OSIGURANJA locirani su širom RS i zahvaljujući tome obezbjeđena je snažna poslovna mreža koja se iz godine u godinu usavršava, i to kako raznovrsnošću i kvalitetom ponuđenih usluga, tako i razvojem informacionog sistema.

DJELATNOST Nešković osiguranja

Osnovna djelatnost kompanije “NEŠKOVIĆ OSIGURANJE” AD jeste pružanje različitih vidova osiguranja:

1. Osiguranje motornih vozila

osiguranje od auto-odgovornostikasko osiguranje vozila.

Kalkulator registracije

2. Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja – nezgode

 • -obavezno osiguranje putnika u javnom prevozu,
 • -osiguranje auto nezgode,
 • -osiguranje zaposlenih radnika,
 • -osiguranje učenika i studenata,
 • -osiguranje gostiju hotela, motela, kampova, banjskih liječilišta i slično,
 • -osiguranje članova sportskih organizacija,
 • -porodično osiguranje…

3. Osiguranje imovine

 • -osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti,
 • -osiguranje od loma mašina i nekih drugih opasnosti,
 • -osiguranje od provalne krađe i razbojništva,
 • -osiguranje stakla od loma,
 • -osiguranje stvari domaćinstva,
 • -osiguranje objakata u izgradnji i montaži,
 • -osiguranje usled prekida rada (šomažno osiguranje), gubitak dohotka, nadoknada ličnih zarada i sl.
 • -osiguranje odgovornosti iz djelatnosti,
 • -osiguranje usjeva i plodova,
 • -osiguranje životinja,
 • -osiguranje robe u domaćem i međunarodnom transportu.

“NEŠKOVIĆ OSIGURANJE” AD kroz poslovnu saradnju sa preduzećem “NEŠKOVIĆ” DOO obezbjeđuje i:

 • -provjeru ispravnosti Vašeg vozila na tehničkim pregledima lociranim širom Republike Srpske,
 • -licence “A” “B” “C” i “D” za motorna vozila,
 • -usluge baždarenja i popravke tahografa,
 • -zaključivanje ugovora o kupoprodaji motornih vozila,
 • -posredovanje u lizingu.

Nešković osiguranje kontakt

Direkcija Nešković osiguranja
Ulica Sremska 3, 76300 Bijeljina

Telefon 00 387 55 294 310
Fax 00 387 55 294 317

E-mail info@neskovicosiguranje.com
Web: Nešković osiguranje

Share this Article