Osiguranje od nezgode

Osiguranik
6 Min Read

Nezgode se dešavaju svima nama i niko od nas ne može predvidjeti da li će mu se,kada i na koji način desiti neka nezgoda.

Ako vam se već desi nezgoda, što je samo po sebi problem jer ste određeni period spriječeni da normalno funkcionišete, smanjena vam je radna sposobnost itd.., dobro je da imate polisu osiguranje od nezgode.

KO MOŽE ZAKLJUČITI POLISU OSIGURANJE OD NEZGODE?

Najzastupljenije je kolektivno osiguranje radnika od nezgode gdje kompanija ugovara osiguranje od nezgode za svoje uposlenike i kompanija je u tom slučaju Ugovarač a uposlenik Osiguranik.

U zavisnosti od osiguranja i njihovih ponuda, Osiguranik je osiguran od posljedica nezgode 24 sata bez obzira da li se nalazi na poslu, odmoru ili bilo gdje drugo. U slučaju nastanka osiguranog slučaja-nezgode, ima pravo na odštetu.

Pravo na odštetu ima Osiguranik ili njegov zakonski nasljednik.

Također u zavisnosti od ponude kao i potrebe i želja Ugovarača i Osiguranika, uz ovu polisu osiguranje od nezgode se mogu osigurati i članovi porodice Osiguranika.

Pored kolektivnog osiguranja zaposlenika od nezgode može se zaključiti i :

 • Osiguranje djece, učenika i studenata
 • Osiguranje sportskih organizacija
 • Osiguranje članova domaćinstva
 • Osiguranje gostiju hotela
 • Osiguranje putnika u prevozu (obavezno i dobrovoljno)

Šta pokriva polisa osiguranja od nezgode?

 • smrt uslijed nezgode
 • trajna invalidnost
 • troškovi liječenja
 • dnevna naknada za boravak u bolnici
 • smrt uslijed bolesti
 • lom kostiju
 • nastup teške bolesti
 • naknada za kozmetičku operaciju i mnoge druge rizike a prema potrebama klijenata i ponudi Osiguravajućeg društva.

Za sva gore navedena pokrića ugovara se osigurana suma – novčana naknada koju je Osiguravač dužan isplatiti temeljem ugovora o osiguranju, a po nastanku osiguranog slučaja. Kolika će biti osigurana suma, ovisi isključivo o premiji osiguranja – novčana naknada koju ugovaratelj osiguranja, po ugovoru o osiguranju, plaća osiguravatelju za preuzimanje rizika u osiguranje. Što je veća premija osiguranja veće su i osigurane sume po polisi.

Šta je nesretni slučaj ili nezgoda?

Nesretnim slučajem, tj. nezgodom  smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika, ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, privremenu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć.

Šta NIJE nesretni slučaj?

Posljedice koje nastanu zbog delirijum tremensa i djelovanja droga, zarazne, profesionalne i slične  bolesti, kao i posljedice psihičkih utjecaja, stress reakcije, strah, bol i uznemirenost ,hernija disci intervertebralis, sve vrste lumbalgija, diskopatija, spondiloza, spondilolisteza, spondiloliza, sakralgija, miofascitis, kokcigodinija, išialgija, fibrozitis, fascitis i sve pato-anatomske promjene na kičmi označene analognim terminima, osim onih nastalih direktnim mehaničkim djelovanjem na kičmu…

Polisa osiguranja od nezgode se može zaključiti kao jednogodišnje i kratkoročno osiguranje.

Šta je trajna invalidnost?

Trajna invalidnost je trajni gubitak funkcije ili dijela tijela/organa koji se utvrđuje nakon završenog liječenja.Ukoliko nastupi 100% trajna invalidnost, Osiguravač je dužan isplatiti 100% osiguranu sumu, onako kako je definisano ugovorom o osiguranju. U slučaju djelomične trajne invalidnosti, isplaćuje se procenat od osigurane sume.

Npr,ako je za trajnu invalidnost ugovorena suma osiguranja 20.000KM kod djelomične trajne invalidnosti se isplaćuje procentualni dio a na osnovu tabele za određivanje procenta trajnog invaliditeta(tabela se nalazi u Uslovima osiguranja i osiguranje je u obavezi da prilikom zaključenja polise osiguranja klijentu uruči Uslove).

Trajna invalidnost se određuje na osnovu ljekarske dokumentacije, nakon završenog liječenja.

Gubitak prava iz osiguranja:

 • ukoliko je Osiguranik u trenutku nezgode bio pod uticajem droga ili alkohola
 • ukoliko je upravljao motornim vozilom, letjelicom, plovnim objektom i slično bez službene isprave
 • ukoliko je smrt Osiguranika nastupila kao posljedica bolesti kao što su: srčani udar, moždani udar, operacija na mozgu, kancerogeno oboljenje, teško oboljenje jetre ili bubrega, infekcija HIV-om, hronična infektivna bolest i slično, a koja je bila dijagnosticirana prije početka osiguranja itd…

Ugovarač tj. Osiguranik je u obavezi obavjestiti Osiguravača o svakoj promjeni okolnosti, zanimanja, koje mogu značajno utjecati na procjenu rizika i u tom slučaju se smanjuje ili povećava premija osiguranja.

Prijava nezgode/nesretnog slučaja

Ukoliko dođe do nesretnog slučaja, Osiguranik je u obavezi odmah prijaviti nastanak istog i u obavezi je da se pridržava uputa ljekara. Nakon završetka liječenja, u obavezi je da donese svu originalnu medicinsku dokumentaciju (račune o troškovima liječenja, dokaz ukoliko je bio na bolničkom liječenju i slično…) na kojoj piše naziv medicinske ustanove, ime ljekara, dijagnoza, preporuke ljekare i ostalo. Uz medicinsku dokumentaciju u osiguravajućem društvu će popuniti i prijavu o nezgodi.

Dokumentacija potrebna za prijavu nezgode

Prijava nezgode (ukoliko je Ugovarač pravno lice-firma/škola/vrtić i sl. obavezno pečat Ugovarača)
Medicinska dokumentacija/ukoliko je završeno liječenje
Dokaz o uplati/provjera kod osiguravajućeg društva
Žiro-račun na koji će se izvršiti uplata
Kopija polise osiguranja od nezgode
Po potrebi kopija zdravstvenog kartona
Računi-ako je bilo troškova liječenja (pravdaju se oni računi za recepte koje je propisao ljekar a ne za one koje je Osiguranik svojevoljno uzimao)

Često postavljana pitanja

 • Šta znači osiguranje od nezgode?

  U zavisnosti od osiguranja i njihovih ponuda, Osiguranik je osiguran od posljedica nezgode 24 sata bez obzira da li se nalazi na poslu, odmoru ili bilo gdje drugo. U slučaju nastanka osiguranog slučaja-nezgode, ima pravo na odštetu.

Share this Article