Osiguravajuća društva u BiH

Osiguranik
3 Min Read

Osiguravajuća društva u Bosni i Hercegovini popis i osnovni statistički pokazatelji u sektoru osiguranja u BiH.

Spisak društava za osiguranje u BiH

Na tržištu osiguranja Bosne i Hercegovine posluje 25 društava za osiguranje: Donosimo popis.

BrojDRUŠTVO ZA OSIGURANJEADRESA, WEB
1.Adriatic osiguranje d.d.Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo
2.ASA osiguranje d.d.Trg međunarodnog prijateljstva 25 Sarajevo
3.Osiguranje Aura a.d.Veljka Mlađenovića 7d Banja Luka
4.Brčko-gas osiguranje d.d.Banjalučka 8 Brčko
5.Camelija osiguranje d.d.5. korpusa 3 Bihać
6.Central osiguranje d.d.Džemala Bijedića 39 Sarajevo
7.Croatia osiguranje d.d.Nikole Kordića bb Ljubuški
8.Drina osiguranje a.d.Trg rudara 1 Milići
9.Dunav osiguranje a.d.Veselina Masleše 28 Banja Luka
10.Euroherc osiguranje d.d.Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo
11.Euros osiguranje a.d.Bana Milosavljevića 8 Banja Luka
12.Osiguranje Garant d.d.Banjalučka 54 Brčko
13.Grawe osiguranje a.d.I krajiškog korpusa 39 Banja Luka
14.Grawe osiguranje d.d.Trg solidarnosti 2 Sarajevo
15.Krajina osiguranje a.d.Braće Pantića 2 Banja Luka
16.Mikrofin osiguranje a.d.Aleja Svetog Save 59 Banja Luka
17.Nešković osiguranje a.d.Sremska 3 Bijeljina
18.Premium osiguranje a.d.Knjaza Miloša 3a Banja Luka
19.Sarajevo osiguranje d.d.Maršala Tita 29, Sarajevo
20.SAS – Super P osiguranje a.d.Trg Draže Mihajlovića 12 Bijeljina
21.Triglav osiguranje a.d.Trg srpskih junaka 4 Banja Luka
22.Triglav osiguranje d.d.Dolina 8 Sarajevo
23.Uniqa osiguranje d.d.Obala Kulina bana 19 Sarajevo
24.Vienna osiguranje d.d.Fra A. Zvizdovića 1/A9 Sarajevo
25.Wiener osiguranje a.d.Kninska 1a Banja Luka
Izvor: Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini

Reosiguranje spisak

BrojDRUŠTVO ZA REOSIGURANJEADRESA, WEB
1.Bosna reosiguranje d.d.Zmaja od Bosne 74 Sarajevo

OSNOVNI STATISTIČKI POKAZATELJI U SEKTORU OSIGURANJA BOSNE I HERCEGOVINE 2021 g.

Broj društavaBiHFBiHRS
Osiguranje251114
Reosiguranje110
Vlasnička
Struktura
NeživotŽivotKompozitnaRe
Domaće13011
Strano3080
UKUPNO16091
UKUPNA
PREMIJA
NEŽIVOTNA
PREMIJA
ŽIVOTNA
PREMIJA
BiH818.406.451 KM643.611.780 KM174.794.671 KM
FBiH572.791.723 KM425.525.773 KM147.265.950 KM
RS245.614.728 KM218.086.007 KM27.528.721 KM
Premija prvih 5 društavaUčešće prvih 5 društava
Adriatic 74.321.640 KM9,08%
Uniqa 71.300.222 KM8,71%
Euroherc 64.872.243 KM7,93%
Sarajevo 63.426.485 KM7,75%
Triglav 60.645.654 KM7,41%

Izvor podataka: Agencija za nadzor osiguranja FBiH i Agencija za osiguranje RS-a.

Pregled sadrži statističke podatke zaključno sa 31. 12. 2021. godine.

Share this Article