PDV kalkulator BiH

Osiguranik
4 Min Read

Izračunajte PDV pomoću našeg jednostavnog PDV kalkulatora. Saznajte ukupnu cijenu vaše kupnje uključujući 17% PDV-a u samo nekoliko sekundi!

Šta je PDV ili porez na dodanu vrijednost?

Porez na dodanu vrijednost ili PDV je vrsta poreza na potrošnju koja se dodaje cijeni dobara i usluga. U mnogim zemljama PDV je postavljen na standardnu stopu, obično oko 17%. Ovaj je porez osmišljen tako da ga plaća krajnji potrošač, a tvrtke i trgovci prikupljaju porez od kupaca i zatim ga doznačuju vladi.

Jedna od glavnih prednosti PDV-a je to što pomaže u stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg poreznog sustava. S PDV-om se porezni teret raspoređuje na sve razine opskrbnog lanca, umjesto da se koncentrira na jednu grupu, kao što su proizvođači ili trgovci na malo. To znači da i poduzeća i potrošači doprinose poreznoj osnovici, što može pomoći da sustav postane pravedniji.

PDV ima i niz administrativnih pogodnosti. Budući da se PDV prikuplja u svakoj fazi opskrbnog lanca, poduzeća mogu povratiti porez koji su platila na svoje inpute, što može pomoći u smanjenju njihove ukupne porezne obveze. To poduzećima može olakšati poslovanje jer ne moraju snositi puni teret poreza. Osim toga, budući da PDV plaća krajnji potrošač, poduzeća se ne moraju brinuti oko same naplate poreza, što može biti složen i dugotrajan proces.

Međutim, PDV ima i svojih nedostataka. Jedna od glavnih briga u vezi s PDV-om jest to što može biti regresivan, što znači da neproporcionalno utječe na kućanstva s niskim primanjima. To je zato što je PDV porez na potrošnju, što znači da se plaća na robu i usluge koje ljudi koriste. Kućanstva s niskim primanjima uglavnom troše veći udio svojih prihoda na potrošnju, pa su više pogođena PDV-om nego kućanstva s višim primanjima.

Još jedna briga u vezi s PDV-om je to što može biti složen i težak za administraciju. Poduzeća moraju voditi detaljnu evidenciju svoje prodaje i kupnje te moraju redovito obračunavati i plaćati porez. To može biti dugotrajno i skupo, posebno za mala poduzeća. Osim toga, tvrtke se mogu suočiti s kaznama ako se ne pridržavaju propisa o PDV-u, što može biti značajan rizik.

Općenito, PDV je široko korišten sustav poreza na potrošnju diljem svijeta i može biti koristan alat za vlade koje žele povećati prihode. Međutim, ima i svojih nedostataka, kao što je regresivan i složen. Važno je da vlade pažljivo odvagnu prednosti i nedostatke PDV-a i razmotre kako će on utjecati na različite skupine ljudi prije nego što ga uvedu.

Share this Article