Sarajevo osiguranje

Osiguranik
2 Min Read

Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo je najveće osiguravajuće društvo na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Decenije uspješnog poslovanja ovog društva kreirale su respektabilnu poziciju i prepoznatljivi imidž, kako u okvirima BiH i regije tako i Evrope.

Tradicija poslovanja vezana uz brigu o osiguranicima i  prilagođavanje ponude osiguranja  potrebama prosječnog čovjeka rezultirali su povjerenjem osiguranika  koje je na najslikovitiji način izraženo očuvanjem pozicije prve osiguravajuće kuće na tržištu osiguranja BiH.

Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo pruža sveobuhvatnu osiguravajuću zaštitu po vrstama rizika unutar sljedećih vrsta osiguranja:

U svom sastavu, Sarajevo-osiguranje pored Direkcije društva, ima 8 podružnica i 70 ispostava sa 486 uposlenih radnika, svih profila zanimanja i svih nivoa obrazovanja. Poslove posredovanja i zastupanja Sarajevo-osiguranja na cijelom području države  obavlja više ovlaštenih servisa i agencija i značajan broj fizičkih lica. Dokaz kontinuiranog nastojanja svih uposlenika Sarajevo-osiguranja za poboljšanjem kvaliteta osiguravajućih usluga je primjena sistema upravljanja kvalitetom i dobijanje certifikata za standard kvaliteta ISO 9001:2000.

UPRAVA DRUŠTVA SARAJEVO OSIGURANJE

Direktor društva

Arif Kulić

Izvršni direktor za funkciju osiguranja

Senad Arslanagić

Izvršni direktor za finansije i podršku

Edin Muhović

Sarajevo osiguranje kontakt

  •  Maršala Tita 29, Sarajevo
  •  Telefon: +387 33 569 600
  •  Fax: +387 33 664 142
  •  E-mail: info@sarajevoosiguranje.ba
  • Web: Sarajevo osiguranje
Sarajevo osiguranje

Share this Article