Vienna osiguranje

Osiguranik
4 Min Read

Vienna osiguranje VIG je članica Vienna Insurance Group – VIG koja sa 50 kompanija u 30 zemalja i više od 25.000 zaposlenika predstavlja vodeću osiguravajuću grupaciju u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Vienna osiguranje VIG je prvo osiguravajuće društvo u BiH koje uz preventivne i inovativne programe osiguranja pomjera shvatanje života na viši nivo, nudeći različite usluge tokom cijelog trajanja osiguranja, a ne samo onda kada zatreba. Mi razumijemo da je život mnogo više od police osiguranja te stoga osiguravamo život, a isporučujemo stil življenja. Naime, Vienna osiguranje VIG nudi široku paletu usluga i proizvoda životnog, zdravstvenogosiguranja osoba od posljedica nezgode, te osiguranja imovine kojima promoviše izgradnju životnog stila, čineći budućnost svojih osiguranika ugodnom. Danas mi činimo sve za Vaše savršeno sutra. Fokusiranjem na prevenciju, Vienna osiguranje VIG odlikuje se jedinstvenim pristupom na tržištu kojim kroz proaktivnu brigu o sportskim, prehrambenim i drugim sličnim navikama svojih osiguranika želi dati svoj aktivan doprinos u jačanju svijesti da prevencija zamjenjuje oporavak. Stoga je slogan “Danas za Vaše sutra” dosljedna fraza naše poslovne orijentacije i naprednog razmišljanja koji omogućava dobru budućnost sa današnjim inovativnim uslugama i servisima.

Više od 310.000 zaključenih ugovora o osiguranju, najveća mreža poslovnih partnera te vrlo bogat i sadržajan program partnera lojalnosti, samo su neki od razloga zašto se klijenti opredjeljuju za Vienna osiguranje VIG Pri tome, višestoljetna tradicija, ogromno iskustvo i ekspertiza naše matične kompanije u Austriji kao i dodatno osiguranje koje za naše klijente obezbjeđuju renomirana domaća i inostrana društva za reosiguranje su neprikosnoveni garant stabilnosti i sigurnosti uloga naših osiguranika u njihovo bolje sutra.

Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group – VIG je  vodeća osiguravajuća grupacija u Austriji te Centralnoj i Istočnoj Evropi. Sa tradicijom dužom od 190 godina, sinonim je za stabilnost i stručnost u pružanju sigurnosti i finansijske zaštite od rizika. Danas broji više od 22 miliona osiguranika.

VIG zagovara multi-brand strategiju zasnovanu na lokalnom tržištu i lokalnom menadžmentu jer vjeruje da je ultimativni ključ uspjeha blizina klijentima, što se najbolje ostvaruje posredstvom lokalne kompanije i stručnosti, uz aktivnu podršku matične kompanije u Austriji.

VIG posjeduje A+ rejting sa stabilnom prognozom izdat od renomirane agencije za rejting Standard & Poor’s, koji ga svrstava kao najbolje rangiranu kompaniju po indeksu vodećih dionica na Bečkoj berzi (ATX).

Uprava Vienna osiguranja VIG

Sabina Mujanović, Direktor Društva     

Mersiha Korjenić, Izvršni direktor

Obzirom da je vjerujemo da je uspjeh svake kompanije u prvom redu determinisan njenim kadrovima, jako mnogo ulažemo u obrazovanje i profesionalni razvoj naših radnika. Iznimno smo ponosni da naš tim čine, prije svega izvrsni ljudi, majke, očevi, braća i sestre, a onda i visoko profesionalni stručnjaci koji su jako posvećeni i istrajni ka ostvarenju poslovnih ciljeva.

Pored toga, naši zaposlenici istinski žive vrijednosti koje mi promičemo u našem poslovanju i to nas zasigurno izdvaja od ostalih. Tako npr. u smislu podsticanja zdravog stila života našim kadrovima omogućavamo bavljenje sportskim aktivnostima, a što za rezultat ima i činjenicu da njihovim zalaganjem brojimo već desetak različitih prestižnih medalja i pehara sa sportskih druženja u branši i izvan nje.

Trenutno zapošljavamo 110 zaposlenika.

Vienna osiguranje kontakt

Vienna osiguranje d.d.
Fra Anđela Zvizdovića 1/A9
71 000 Sarajevo

Telefon+ 387 33 943 640
Fax+ 387 33 296 520
E-mailinfo@viennaosiguranje.ba
Web: Vienna osiguranje

Share this Article